SAPS LLEGIR UNA NÒMINA?

CONEIXES LES TRES PARTS IMPORTANTS DE LA NÒMINA I PER QUÈ SERVEIXEN? (I) Una nòmina té tres parts molts importants: DADES DE LA RELACIÓ LABORAL, DADES ECONÒMIQUES I DADES DE COTITZACIÓ. En les dades de la relació laboral, a part de les dades de l’empresa i del treballador, hi consta Saber més…