Què he de fer si tinc un familiar amb demència senil, alzheimer, discapacitat intel·lectual, esquizofrenia, ha patit un ictus amb seqüeles neuronals, problemes amb el joc o les drogues i …

  • hem de llogar una finca al seu nom o vendre-la o necessitem treure diners del seu compte per pagar-li tractaments, una cuidadora o una residència, per exemple.
  • està gastant tot el seu patrimoni perquè algú l’està entabanat perquè li doni els diners o immobles i es quedarà sense casa i sense ni cinc per atendre les seves necessitats? o bé s’ho està gastant tot amb el joc o les drogues?
  • se li ha de fer una intervenció quirúrgica no urgent o un tractament mèdic pel que ha de donar el seu consentiment?

Aquestes persones no poden fer cap de les actuacions esmentades en els paràgrafs anteriors en no tenir plena consciència del què fan ni entendre exactament les conseqüències del què fan. Aquestes persones tenen la capacitat de prendre decisions disminuïda i se les ha de protegir en la basant mèdica i en la basant patrimonial. S’ha d’iniciar un procediment de determinació de la capacitat (col·loquialment dit d’incapacitació) sol·licitant al Jutge que determini si aquella persona pot o no prendre decisions per si sola i sol·licitant que se li nomeni un tutor o curador.

Si s’incapacita a una persona, el tutor serà, a partir d’aquell moment, qui prendrà les decisions tant personals com patrimonials de l’incapacitat, qui actuarà en nom seu davant de qualsevol, i només seran vàlids els actes que ell autoritzi i firmi.

Un cop incapacitada una persona, si actua sense el tutor no serà vàlid res del que faci. Exemple, si una persona amb demència senil i incapacitada regala la seva casa a un tercer sense la firma del tutor, aquesta donació no seria vàlida.

Si la persona amb demència senil o amb qualsevol disminució de la capacitat no se l’ha incapacitada i dóna els seus diners o propietats, aquesta actuació serà vàlida i impugnar-la és complicat, no impossible, però sí complicat.