Aspectes jurídics de la vida quotidiana

Aquest blog està pensat per a informar al lector, de forma planera, d’aspectes jurídics de la seva vida quotidiana i dels quals, moltes vegades, no se’ls hi dóna la importància que tenen, per desconeixement algun cop, per veure-ho com una qüestió a llarg termini, perquè costa parlar del tema o simplement perquè no s’hi vol pensar, entre d’altres.

El primer tema que tractaré en el blog i del qual n’escriuré unes quantes entrades està relacionat amb la necessitat de fer un testament. I he triat aquest tema, perquè la gestió patrimonial i familiar derivada de la defunció d’una persona és un tema que, tard o d’hora, afecta a tothom, sense excepció, sigui per la defunció pròpia o per la d’un familiar.

Se sol pensar que el testament només serveix per deixar les propietats i els diners a qui un vulgui, però el testament té altres funcions, a vegades més importants que planificar què passarà amb el patrimoni. En un testament també s’ha de preveure què passarà amb els fills menors que deixi el difunt, qui en tindrà la cura, qui l’administració dels béns, previsions en els casos de progenitors divorciats, etc. I també és un instrument per evitar problemes familiars derivats de la defunció sense testament, com podria ser l’existència d’un usdefruit universal. Entre d’altres.

Tots aquests aspectes de la necessitat de fer testament i altres temes que vindran en posterioritat els aniré desgranant en les següents entrades del blog, amb un llenguatge fàcil, que espero que siguin d’utilitat al lector en la seva vida quotidiana o, si més no, que li donin una mica de cultura jurídica.

Alhora que resto a la disposició del lector per atendre’l personalment si necessita assessorament en qualsevol matèria o ampliar les informacions del blog.

Categories: General