En l’anterior post d’incapacitació com a protecció explicava que una persona amb la capacitat disminuïda se l’havia de protegir mitjançant el procediment de determinació de la capacitat i nomenant un tutor.

No obstant, podem evitar aquest tràmit fent uns simples poders notarials en previsió d’una possible disminució de la capacitat.

Si a un familiar li han detectat un alzheimer o una demència senil incipient, és aconsellable que ràpidament faci aquests poders notarials que només seran aplicables en el moment que la malaltia realment no li permeti decidir i actuar per si mateix.

Què guanyem fent-ho així?

  • Que serà la mateixa persona que escollirà qui serà el seu tutor.
  • Que es poden posar condicionants o instruccions.
  • Evitem que els familiars hagin de plantejar-se si inicien o no un procediment judicial.
  • Evitem despeses d’aquest procediment.
  • Seguretat.

Aquests poders es poden fer sense necessitat d’haver estat diagnosticat de cap malaltia, i és molt aconsellable fer-los, perquè hi ha malalties que no avisen, com un ictus, i et deixen o et limiten molt la capacitat de decisió i d’actuació, i ja no ets a temps de fer els poders, obligant als familiars a haver de tramitar el procediment judicial de determinació de la capacitat.