Els meus pares sempre m’han dit que em deixarien una casa en herència. Ara vull fer-hi obres per anar-hi a viure, puc garantir que rebré aquesta casa en herència?

Sí, amb un pacte successori. Els teus pares i tu pacteu que en el moment de la defunció d’ells, la casa passarà a ser propietat teva. A diferència del testament que es pot canviar tantes vegades com un vulgui, un pacte successori no es pot canviar només perquè els teus pares canviïn d’idea. Per modificar aquest pacte, en principi totes les persones que van signar el pacte successori han de tornar a signar un altre pacte. Per tant, en principi, queda garantit que l’habitatge el rebràs en herència, excepte que tu estiguis d’acord en canviar el pactat inicialment.

He dit en principi perquè sí que hi ha unes causes taxades que permeten modificar el pacte sense el teu consentiment, però no és lo habitual. Aquestes causes serien la indignitat successòria (haver estat condemnat penalment per haver comès delictes contra els teus progenitors, haver-lo coaccionat per firmar el pacte successori, manca de relació,…) o un canvi substancial, nou i no previst de les circumstàncies existents en el moment de firmar el pacte (per exemple que estiguin en una situació econòmica insuficient per sobreviure), o que vosaltres mateixos haguéssiu pactat algunes causes que els permetessin modificar-lo unilateralment. De totes formes, si es modifica el pacte per algun d’aquests motius, t’ho han de notificar.

Per tant, si vols fer obres en una casa propietat dels pares i et vols garantir que realment serà teva quan ells morin, per no perdre els diners invertits en la casa, lo aconsellable és firmar un pacte successori amb els teus pares.